Homepage www.ramon.cz

   Radiostanice
   GPS
   GPS aplikace
   Mobilní telefony
   Odposlech
   Společné antény
   Informace o nás


Odposlech
Umíte si představit, že jste odposloucháváni?

Naprostá většina podnikatelů se ve svém životě pravděpodobně nikdy nesetká s prací bezpečnostních složek, které mají za určitých, předem stanovených podmínek oprávnění používat zpravodajskou techniku. Prudce se však zvyšuje pravděpodobnost, že jejich podnikatelské aktivity budou monitorovány nelegálním způsobem.

V inzertních novinách je možno vidět inzeráty jako tento: "Jednoduchý odposlechový vysílač pracující v pásmu VKV na cca 106 MHz prodám i s poštovným za 400,- Kč". Známe několik případů, kdy již bylo takové ale i profesionální zařízení použito v praxi. Riziko nelegálního odposlouchávání hrozí především úspěšným podnikatelům a dále společnostem, podnikajícím v lukrativních oborech nebo disponujících silnou distribuční sítí, právním a advokátním kancelářím a makléřským společnostem. Tedy všem, kteří jsou ve styku s důvěrnými informacemi jakéhokoliv druhu.

Nebezpečí úniku, ztráty, zcizení nebo úmyslného poškození či zkreslení zprávy jsou dnes zcela reálná a žádná společnost by neměla brát jejich ochranu na lehkou váhu. Existuje mnoho opatření, které mohou informace ochránit. Pokud budete mít zájem o další informace o tom jak se bránit proti odposlechu, prosím kontaktujte pana Václava Černého na telefonu 048/5161005 nebo 0776 111666. Naše firma disponuje špičkovou technikou, která je schopná odhalit nainstalovaný odposlech.
Copyright © 2002-2005 CETTRA, s. r. o. & RAMON COMMUNICATION, s r. o. Všechna práva vyhrazena. 
radiostanice Motorola a PMR vysílačky