Homepage www.ramon.cz

   Radiostanice
- přenosné
- mobilní
- info
- ceníky
   GPS
   GPS aplikace
   Mobilní telefony
   Odposlech
   Společné antény
   Informace o nás


GM300 Accessory Connector
Popis zapojení

Takto vypadá acc. konektor na radiostanici Motorola GM300. Popis funkcí jednotlivých pinů na Expanded Accessory Connector radiostanice Motorola GM300 v 8 a 16 kanálovém provedení. Číslování pinů je uvedeno na nákresu Acc, konektoru, a je bráno při pohledu ze zadní strany konektoru.

Funkce uvedené jako Programable Input/Output je vhodné ověřit po načtení softwarového nastavení radiostanice.
Pin No.Description
1External Speaker -
2Microphone Audio 80 mV RMS @ 60% Dev
3Mic PTT
4Programable Output *
5 Flat Transmit Audio 150 mV RMS @ 60% Dev
6Programable Input*
7Ground
8Programable Input/Output (8 chan: COR-Receiver Unsqelched Idicator - Active Low)
9Programable Input*
10 Ignition Control Input
11Discriminator Audio Output 600 mV RMS @ 60% Dev
12 Programable Input/Output*
13 Switch A+ Sense 0.5 Amps Max.
14 Programable Input/Output (8 chan:Remote Hook Switch Input)
15 Internal Speaker Positive
16 External Speaker Positive
GM300 Accessory Connector

GM300 Accessory Connector


Copyright © 2002-2005 CETTRA, s. r. o. & RAMON COMMUNICATION, s r. o. Všechna práva vyhrazena. 
radiostanice Motorola a PMR vysílačky