Homepage www.ramon.cz

   Radiostanice
- přenosné
- mobilní
- info
- ceníky
   GPS
   GPS aplikace
   Mobilní telefony
   Odposlech
   Společné antény
   Informace o nás


Uživatelské možnosti standardu MDC-1200
Popis funkcí a použití signalizačního protokolu MDC 1200 - Motorola RapidCall.

Signalizační formát RapidCall zvyšuje užitnost stávajících konvenčních radiových sítí. RapidCall zajistí zvukovou a vizuální signalizaci zpráv pro uživatele radiové sítě.

Provozovatelům radiových sítí se nabízí zvýšená možnost řízení a kontroly radiového provozu. Přínosem pro uživatele je zvýšená efektivita práce a bezpečnost.

Jaké jsou možnosti signalizace RapidCall?
  • PTT ID Automatická identifikace - při každé stlačení nebo uvolnění vysílacího tlačítka.
  • Emergency -Nouzová výzva - způsob jak zaslat prioritně zprávu na dispečink.
  • Call Alert (zaslání výzvy) - zaslání signálu na vybranou stanici spojené s aktivací zvukové a vizuální indikace.
  • Externí indikace - aktivace světel, klaksonu vozidla po přijetí výzvy.
  • SelCall - Výzva před hovorem na vybranou stanici.
  • Radio Check - Dává možnost operátorovi sítě operativně zjistit zda jsou požadované stanice na příjmu bez pomoci uživatelů stanic.
Kdo může využít výhod signalizačního formátu RapidCall
MDC-1200?


Všichni uživatelé radiových sítí kteří chtějí těžit z výhod které nabízí RapidCall.

Existující systémy
Do existujících systémů lze jednoduše a bez úprav začlenit radiostanice podporující RapidCall. Aby byla zajitěna ještě výhodnější integrace je podporován současně i dvoutónový formát Quik-Call II a tónová volba DTMF. U již existujících systémů může dojít k sloučení požadavků provozovatele a dispečera sítě s požadavky uživatelů. Dispečer chce využívat funkce RadioCheck a PTT ID. Naproti tomu uživatelé, kteří chtějí také určité výhody, mohou požadovat funkci Call Alert a Nouzovou výzvu.

Nové systémy
Uživatelé nových radiových sítí ocení systémové řešení které bude zvyšovat využití hovorových kanálů takovým způsobem jaký zajistí systém RapidCall. Tito uživatelé potom již nebudou muset dále hledat řešení svých potřeb. Motorola nabízí celou řadu vozidlových a ručních stanic, a provedení pro řídící stanici dispečera, tak aby toto zařízení plně vyhovovalo jak jednotlivému uživateli, tak i nabízelo efektivní využívání celé radiové sítě.


RapidCall - Možnosti


PTT-ID

Automatická identifikace závislá na vysílacím tlačítku dovoluje dispečerovi sítě zjistit z displeje dispečerské stanice kdo v daný okamžik hovoří.
Jak PTT-ID pracuje?
Každá stanice má naprogramované své individuální číslo, které je automaticky při hovorové relaci vysíláno.

Nouzová výzva?
Je používána uživateli mobilních stanic, k tomu aby mohli informovat dispečera sítě o krizových situacích, nehodách atd. Tato digitální nouzová výzva obsahuje i ID volající stanice. Není třeba dalších hlasových informací. Na displeji dispečerské stanice se zobrazí symbol EE spolu s číslem stanice, která nouzový signál vyslala.
Jak Emergency - Nouzová výzva pracuje?
Nouzová výzva je aktivována zpravidla po stlačení nouzového tlačítka, které umístěno externě (mimo stanici). V okamžiku kdy je tlačítko stlačeno, dostane vyslání nouzové výzvy nejvyšší prioritu mezi funkcemi radiostanice. Například, když je radiostanice přepnuta do Scan módu, bude tento mód přerušen a stanice odvysílá nouzovou výzvu. Stanice výzvu automaticky opakuje, dokud nedostane potvrzení od dispečerské stanice, nejvíce však dvacetkrát.
V okamžiku kdy dispečerská stanice přijme Nouzovou výzvu, vyšle automaticky zpět volající stanici potvrzující signál. Po přijetí výzvy se na dispečerské stanici spustí zvuková a světelná signalizace. Tuto indikace může zastavit pouze dispečer.
Ne ve všech situacích je vhodné aby stanice, které vysílá Nouzovou výzvu tuto činnost indikovala. Proto je zde nabízena i možnost tiché výzvy. V pro tento mód lze stanice naprogramovat tak, aby se při vyslání Nouzové výzvy na ovládacím panelu stanice nezobrazovala žádná činnost.


Call Alert - Zaslání výzvy
Zaslání výzvy dává uživateli možnost, být upozorněn že je sháněn. Tato pagingová výzva se skládá ze neustálou světelnou a zvukovou indikací, která může být ukončena pouze zásahem uživatele. Displeji bude svítit symbol CA, který uživatele upozorňuje že byla přijata výzva. Výzva může být inicializována dispečerem sítě nebo uživatelem který má tuto možnost ve své radiostanici povolenou.
Ke stanici může být připojeno relé pro externí výzvu, což zajistí že po přijetí výzvy je aktivován klakson, nebo světla automobilu - v případě že uživatel není zrovna ve vozidle, je takto informován o příchozí výzvě.
Jak Call Alert - Zaslání výzvy pracuje?
V okamžiku, kdy je vyslán Call Alert - Zaslání výzvy, zareaguje volaná radiostanice tím že spustí zvukovou a světelnou indikaci. Tuto signalizaci lze přerušit manuálním resetem.
Přijetí výzvy je automaticky potvrzeno zpět volající stanici. Volající stanice výzvu opakuje, dokud neobdrží potvrzovací informaci od volané stanice, nejvíce však pětkrát. V případě negativního ukončení tohoto procesu zobrazí volající stanice na displeji symbol "bez odpovědi".
K vozidlové stanici lze namontovat relé pro externí indikaci. V případě že uživatel aktivuje při opuštění vozidla externí výzvu, aktivuje příchozí výzva po dobu 6 sekund světla a klakson vozidla.


SelCall - Výzva před hovorem na vybranou stanici
Tato funkce dovoluje dispečerovi sítě upozornit, nebo vybrat pro hovor pouze stanici jediného uživatele a neručit tak další uživatele sítě hovorem. Tato výzva lze však vyslat i celé skupině uživatelů - skupinová výzva.
Jak SelCall - Výzva před hovorem na vybranou stanici pracuje?
Dispečer inicializuje SelCall výběrem funkce SC a listováním v přednastaveném seznamu čísel u GM300. V případě, že dispečer používá ovládací panel C100 může volané čtyřmístné číslo vypsat na numerické klávesnici. Hovor je potom aktivován po stlačeni vysílacího tlačítka, stejně jako u jakéhokoliv hlasového hovoru. Dispečerská stanice v tomto případě volby nepožaduje potvrzení automatickým digitálním telegramem od volané stanice.
Když uživatelova stanice přijme výzvu, vydá dvě krátká pípnutí a tento příchozí hovor je indikován i blikající LED na ovládacím panelu. Reproduktor je aktivován přicházejícím hovorem.

Radio Check
Dovoluje dispečerovi zjistit zda je požadovaná stanice ve spojení bez toho že by byl uživatel stanice rušen. Funkce může být využívána pro preventivní udržování spojení, nebo pro využití v situacích kdy má dispečer jakýkoliv důvod pochybností, zda je stanice ve spojení.
Jak Radio Check pracuje?
Dispečer zvolí funkci Radio Check a vybere, nebo zadá příslušné číslo stanice, která má být kontrolována. Když je telegram vyslán je dekódován pouze volanou stanicí. Jestliže je volaná stanice zapnutá a je v dosahu signálu odešle automaticky zpět dispečerské stanici potvrzení.
Na volané stanici se funkce Radio Check neprojeví žádnou indikací.
Volající stanice výzvu Radio Check opakuje, dokud neobdrží potvrzovací informaci od volané stanice, nejvíce však pětkrát. V případě negativního ukončení tohoto procesu zobrazí volající stanice na displeji symbol "bez odpovědi".
Copyright © 2002-2005 CETTRA, s. r. o. & RAMON COMMUNICATION, s r. o. Všechna práva vyhrazena. 
radiostanice Motorola a PMR vysílačky