Homepage www.ramon.cz

   Radiostanice
- přenosné
- mobilní
- info
- ceníky
   GPS
   GPS aplikace
   Mobilní telefony
   Odposlech
   Společné antény
   Informace o nás














Selektivní signalizační formát Select5
Světově nejrozšířenější způsob analogové selektivní volby v konvenčních radiových sítích.

Selektivní volbu pomocí standardů Select5, označovaných také jako pětitónová selektivní volba, používá v dnešní době například většina záchranných složek v SRN, taxi dispečinky ve většině velkých měst EU, naše hasičské sbory atd..

Zjednodušeně řečeno se jedná o jakousi sekvenci tónů, jejiž jednotlivá hodnota v Hz odpovídá číslu v daném standardu.
Například sekvence tónů ve standardu ZVEI:
1060Hz-1160Hz-1060Hz-2000Hz-2400Hz odpovídá volanému číslu 12190. Radiostanice, která dekóduje tuto sekvenci může začít vyzvánět (jako telefon), může volání automaticky přesměrovat na jiné číslo, může sekvenci vyhodnotit jako souhlas k poslechu provozu na daném kmitočtu, nebo jako svolení k vysílání. Možností je mnoho, a záleží na konfiguraci sítě a funkcích používaných radiostanic.
Standardy Select 5 se používají i pro hlasový, nebo tónový paging.

Následující tabulka uvádí hodnoty tónů v Hz odpovídající číslu v daném standardu. Tón s označením G se používá obvykle jako znak pro skupinovou volbu, R je používán pro speciální účely.


tón
číslo
Signalizační standardy Select-5
ZVEI French
modified
ZVEI
Modified
ZVEI
CCIR
100ms
EEA CCIR
70ms
1 1060 1060 970 1121 1124 1124
2 1160 1160 1060 1197 1197 1197
3 1270 1270 1160 1275 1275 1275
4 1400 1400 1270 1358 1358 1358
5 1530 1530 1400 1446 1446 1446
6 1670 1670 1530 1540 1540 1540
7 1830 1830 1670 1640 1640 1640
8 2000 2000 1830 1747 1747 1747
9 2200 2200 2000 1860 1860 1860
0 2400 2400 2200 1981 1981 1981
G 2800 885 885 2400 1055 2400
R 2600 970 2400 2110 2110 2110
70ms 70ms 70ms 100ms 40ms 70ms


Copyright © 2002-2005 CETTRA, s. r. o. & RAMON COMMUNICATION, s r. o. Všechna práva vyhrazena. 
radiostanice Motorola a PMR vysílačky