Homepage www.ramon.cz

   Radiostanice
- přenosné
- mobilní
- info
- ceníky
   GPS
   GPS aplikace
   Mobilní telefony
   Odposlech
   Společné antény
   Informace o nás


Motorola GP380
Radiostanice Versatile

Radiostanice Motorola GP380 nabízí maximum možností, které mohou být v oblasti konvenčního analogového radiového spojení využity. Motorola GP380 Versatile je radiostanice, která roste s Vámi.Obrázek radiostanice Motorola GP380 serie Versatile

Motorola GP380

 • Programově volitelná kanálová rozteč (12,5/20/25 kHz) - možnost nastavení kanálové rozteče radiostanice podle kmitočtu přiděleného regulačním orgánem - ČTÚ


 • Radiostanice se v ČR dodává pro kmitočtová pásma VHF (136-174 MHz): 1-5W vysílacího výkonu, nebo UHF (403-470 MHz): 1-4W vysílacího výkonu. SW přeladitelost v celém rozsahu pásma. Dovoluje naprogramování až 255 kanálů.

 • Souprava radiostanice obsahuje radiostanici, NiMH 1200 mAh baterii, klips na opasek, anténu a návod k obsluze.

 • Hmotnost
  428g -standardní NiMH bat.
  458g -s NiCd baterií
  358g -s Li-Ion baterií
 • Rozměry (v mm, výška nezahrnuje ovládací prvky)

  137 x 57,5 x 37,5 standardní NiMH bat.

  137 x 57,5 x 40
  s NiCd baterií

  137 x 57,5 x 33
  s Li-Ion baterií
Široká škála možností, prvků a funkcí , které GP380 nabízí:

 • Selektivní volba - radiostanice je vybavena selektivní volbou 5-ti tonů Select5 (ZVEI, EEA, CCIR, atd.) a PrivatLine - CTCSS.
 • Informace pro uživatele - Alfanumerický display se 14 znaky současně zobrazuje stav baterie, indikátor kvality přijímaného signálu, dále informaci o aktivním kanále, nebo přiřazené jméno volajícího.
 • Snadná obsluha - Uživatelské ovládací Menu a alfanumerické informace a numerická klávednice umožňují snadné používání GP380.
 • Textové zprávy - Předem navolené textové zprávy (Statusy) umožňují uživateli předávat zprávy bez nutnosti hlasové komunikace.
 • Volba z klávesnice - Numerická klávesnice dovoluje zadávat čísla, jak v formátu Select5, tak i v tónové volbě DTMF, účasníků přímo.
 • Scan (sledování provozu) - umožňuje sledovat a odpovídat na dění na různých komunikačních kanálech.
 • Komprese hlasu X-Pand (tm) a rozšíření nízké úrovně - jasný, čistý a kvalitní poslech i v hlučném prostředí. Rozšíření nízké úrovně umožňuje další zlepšení kvality poslechu redukcí šumu, který obvykle slyšíme v pauzách rozhovoru.
 • Nouzová signalizace (Emergency) - vysílá volání o pomoc předem určené osobě nebo skupině lidí.
 • Osamocený pracovník - funkce je určena jednotlivcům, kteří pracují daleko od své skupiny. Pokud uživatel neodpovídá na varovný signál, radiostanice přejde na režim nouze.
 • Hlasem ovládané vysílání (VOX) - použití náhlavní soupravy VOX Vám zcela uvolní ruce
 • Nastavitelné úrovně výkonu - vysílací GP380 lze nastavit na dvě úrovně - nízký pro delší životnost baterie a vysoký výkon spojení na delší vzdálenosti.
 • Talkaround - možnost komunikovat přímo s jinou radiostanicí i na kanále používaném pro spojení přes převaděčový systém.
 • Rozšiřitelnost volitelnými moduly - stávající možnosti radiostanice lze rozšířit přidáním jednoho z následujících volitelných modulů, zabezpečení zpráv šifrováním - utajovač hovoru, volitelný modul ukládání hlasových zpráv atd.
 • Šepot - účastník je jasně slyšet i pokud mluví do radiostanice potichu.
 • Time out/Timer - určuje čas, po který může uživatel souvisle vysílat.
 • Přesměrování hovoru - umožňuje přesměrovat hovory na jinou radiostanici, pokud nemůžete odpovídat na hovory osobně.


Copyright © 2002-2005 CETTRA, s. r. o. & RAMON COMMUNICATION, s r. o. Všechna práva vyhrazena. 
radiostanice Motorola a PMR vysílačky